File Manager area

Access is allowed only to registered users.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει γίνει ένα από τα κεντρικότερα ανθρώπινα δικαιώματα τα τελευταία 20 χρόνια. Η πρόσφατη Παν-Ευρωπαϊκή Αναθεώρηση Προστασίας Δεδομένων έρχεται για να συνεισφέρει στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την εξέλιξη και εξασφάλιση της οικονομίας που στηρίζεται σε ψηφιακά δεδομένα. Με αυτό κατά νου, ένα πακέτο αξιόλογων νομοθετικών ρυθμίσεων υιοθετήθηκε. Ο Κανονισμός Προστασίας Γενικών Δεδομένων (GDPR) παίζει ένα γενικό ρόλο σχετικά με αυτό. Ο κανονισμός υιοθετήθηκε τις 24 Μαΐου 2016 και θα τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018. Σε αυτή τη μεταβατική περίοδο οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να προετοιμάζουν την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Προστασίας Γενικών Δεδομένων (GDPR). Με το 2018 να πλησιάζει, η αναγκαιότητα να βρεθούν αυτοί οι τομείς σε συμβατότητα με τους νέους κανόνες αυξάνεται.

Το κοινό χαρακτηριστικό όλων των δημόσιων αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η ανεπαρκής προετοιμασία τους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που τίθενται από την ψηφιακή εποχή. Μια από τις πιο ευάλωτες δημόσιες αρχές είναι οι τοπικές δημόσιες αρχές, οι οποίες εκτείθενται σε διαρκείς ηλεκτρονικές επιθέσεις, που οδηγούν σε παραβιάσεις δεδομένων και παράνομες κοινοποιήσεις προσωπικών δεδομένων. Το 2016, υπήρξαν πολλά αναφερόμενα συμβάντα σχετικά με αυτό- στο Dettlebach (Γερμανία), στο Ooststellingwerf, στο Weststellingwerf και στο Opsterland (Ολλανδία). Αυτό απεικονίζει την γενική τεχνική και διοικητική έλλειψη προετοιμασίας των τοπικών δημοσίων αρχών.

Επιπρόσθετα, η έρευνα, που διεξήχθη μέσα από την σύμπραξη της ProLegis, αποδεικνύει ότι οι τοπικές δημόσιες αρχές δεν έχουν ακόμη λάβει υπόψιν τους τις προτάσεις που έχουν τεθεί από τον Κανονισμό Περί της Προστασίας Γενικών Δεδομένων (GDPR).Οι νομικοί σύμβουλοι που εκμισθώνονται από αυτά τα ιδρύματα δεν συνηθίζεται να είναι ειδικοί στον τομέα της προστασίας δεδομένων. Την ίδια στιγμή, πολλά Μέλη-Κράτη δεν προβλέπουν δραστηριότητες εκπαίδευσης στην Αναθεώρηση της Προστασίας Δεδομένων, στοχευμένες προς τους υπαλλήλους των τοπικών δημοτικών αρχών (για παράδειγμα, το 2016 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βουλγαρικής Επιτροπής για την Προστασία των Δεδομένων απευθυνόταν μόνο σε υπαλλήλους των Υπουργείων).

Επιπλέον, όπου είναι διαθέσιμες πληροφορίες για την Αναθεώρηση της Προστασίας Δεδομένων, είναι υπό τη μορφή φυλλαδίων και βιβλίων οδηγιών, χωρίς να παρέχεται εκπαίδευση (παραδείγματος χάριν, στην Ελλάδα). Εντωμεταξύ, υπάρχουν πάνω από 30.000 τοπικές δημοτικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι καθημερινές δραστηριότητες των τοπικών δημοτικών αρχών ως ελεγκτές δεδομένων, προϋποθέτει μια ευρεία αλληλεπίδραση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Συνεπώς, θα πρέπει να είναι ενήμεροι και έτοιμοι να παρέχουν επαρκή προστασία προσωπικών δεδομένων, για να διασφαλίσουν στους πολίτες, ότι τα στοιχειώδη δικαιώματά τους στην ιδιωτικότητα και στην προστασία προσωπικών δεδομένων προασπίζονται. Όλα αυτά τα θέματα απαιτούν άμεσες ενέργειες που στοχεύουν στην ενίσχυση της κατανόησης των τοπικών δημοτικών αρχών σχετικά με τις νέες τους υποχρεώεσεις και τα απαραίτητα βήματα για να τα διευθύνουν. Επιπλέον, απαιτεί μια αύξηση των γνώσεων του διοικητικού προσωπικού που θα εμπλακεί άμεσα με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Η ProLegis αναγνωρίζει την αναγκαιότητα αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων, και έτσι αποσκοπεί στους ακόλουθους στόχους:

1Την εισαγωγή των υπαλλήλων τοπικών δημοτικών αρχών στην Αναθεώρηση της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και στον Κανονισμό Προστασίας Γενικών Δεδομένων (GDPR) ειδικότερα, για να τους επιτρέψει να ολοκληρώσουν τα επαγγελματικά τους καθήκονα έννομα και ως προς το σεβασμό στα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

2Την επεξεργασία κατάλληλου υλικού και μεθοδολογίας εκπαίδευσης, που απευθύνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των υπαλλήλων τοπικών δημοτικών αρχών.

3Την εκπαίδευση τουλάχιστον 2 εκπαιδευτών από κάθε Μέλος-Κράτος στα υπο-διαμόρφωση υλικά εκπαίδευσης

4Την εκπαίδευση τουλάχιστον 200 Στελεχών Προστασίας Δεδομένων, που απασχολούνται σε τοπικές δημοτικές αρχές σε Μέλη-Κράτη, στις διατάξεις του Κανονισμού Προστασίας Γενικών Δεδομένων (GDPR) και στις λειτουργίες και ευθύνες των Στελεχών αυτών στο επίπεδο των τοπικών αρχών.

5Την αύξηση της προετοιμασίας τουλάχιστον 180 τοπικών δημοτικών αρχών πάνω στην Αναθεώρηση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

6Την εκκίνηση μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, που θα παρέχει στους ενδιαφερόμενους ένα περίτεχνο υλικό εκπαίδευσης, υπό τη μορφή διαδικτυακών ενοτήτων.

Προς επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων στην συγκεκριμένη πρόταση, η ProLegis στοχεύει σε:

1Υπαλλήλους τοπικών δημοτικών αρχών. Η σύμπραξη της ProLegis επέλεξε αυτή την ομάδα-στόχο, λαμβάνοντας υπόψιν δύο σημαντικά ζητήματα. Οι τοπικές δημοτικές αρχές παρέχουν βασικές υπηρεσίες σε πολίτες σχετικά με την κοινωνική κατάσταση, φόρους, μετακινήσεις, αστυνομία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση, κτλ. Η διάταξη όλων αυτών των υπηρεσιών περιλαμβάνει μια συνεχής επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Όσο αφορά τους δημόσιους φορείς, οι τοπικές δημοτικές αρχές πρέπει να είναι παράδειγμα στον ιδιωτικό τομέα, συνεπώς διασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης, ασφάλειας και ειδίκευσης. Οι πολίτες πρέπει να εμπιστεύονται τις δημόσιες αρχές, ότι τα προσωπικά τους δεδομένα θα διαχειρίζονται με έναν έννομο τρόπο, συμβαδίζοντας με την Αναθεώρηση Προστασίας Δεδομένων. Άρα, η ProLegis στοχεύει στην εκπαίδευση του υπαλληλικού προσωπικού τοπικών δημοτικών αρχών, που εμπλέκεται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, και τους προετοιμάζει για τις νέες τους αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, κάτω από τον Κανονισμό Προστασίας Γενικών Δεδομένων (GDPR).

2Εκπαιδευτές. Αυτή η στοχευόμενη ομάδα έχει επιλεχθεί για να επιτρέψει την διεξαγωγή εθνικών σεμιναρίων. Περιλαμβάνοντας εκπαιδευτές στις θεματικές ενότητες της ProLegis, το έργο θα διασφαλίσει την συνεχόμενη παράδοση μιας υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε ανάγκες, στις ταυτοποιημένες στοχευόμενες ομάδες.

Με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες, η ProLegis επιδιώκει να συνεισφέρει στη γενική εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Γενικών Δεδομένων (GDPR) και να ολοκληρώσει τους αναγνωρισμένους στόχους. Συνεπώς, η ProLegis θα παρέχει σεμινάρια πρόσωπο με πρόσωπο, όπως και μαθήματα διαδικτυακής μάθησης. Η μέθοδος της ηλεκτρονικής μάθησης έχει αναγνωριστεί ως μια καινοτόμα και αποτελεσματική προσέγγιση, που συμβαδίζει την εκπαίδευση με τις απαιτήσεις της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Αυτές οι δραστηριότητες θα στοχεύουν στην προετοιμασία των υπαλλήλων πιθανών τοπικών δημοτικών αρχών, που καθιστούν τη γενική ομάδα-στόχο του έργου της ProLegis.

Share This

 

The content of this website represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

The development of this website was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).


All Rights Reserved.

 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok