FAILU PĀRVALDĪTĀJA LAUKS

Pieeja atļauta tikai reģistrētiem lietotājiem.

ProLegis ieviešanas rezultātā tiks nodrošināta vispārējā sagatavotība GDPR nosacījumu piemērošanai vietējā līmenī. Apmeklējot nacionālos seminārus un/vai apgūstot e-apmācību moduļus, pašvaldību speciālisti iegūs jaunas prasmes un padziļinātas zināšanas par personas datu aizsardzības nosacījumiem, kas ieviešami saskaņā ar datu aizsardzības reformu. Tādējādi ProLegis mērķgrupas stiprinās pozīcijas savās kopienās un savstarpēju uzticēšanos ar iedzīvotājiem. No otras puses, ES pilsoņiem būs pārliecība, ka viņu personas dati tiek lietoti ar nepieciešamo rūpību un cieņu.

Lai atbilstu REC-RDAT-TRAI-AG-2016 projekta pieteikumu uzsaukumā izklāstītajām prioritātēm, projekts paredz mācību materiālu izstrādi gan pašvaldību darbiniekiem, gan arī datu aizsardzības speciālistiem. Turklāt izstrādātie mācību materiāli būs pieejami ne tikai plānoto projekta pasākumu ietvaros, bet arī projekta tīmekļa vietnē. Projektā paredzēts izstrādāt e-mācību platformu, kas būs pieejama arī pēc projekta noslēguma. Tādējādi mērķa grupas, kurām projekta norises laikā nebūs iespēja piedalīties apmācībās, varēs to joprojām izdarīt. E-mācību platformas saturs būs pieejams mērķa grupām arī ārpus ProLegis partnervalstīm, sasniedzot plašāku mērķa grupu. Tā ProLegis iesaistīs apmācībās pašvaldību pārstāvjus lielākā Eiropas mērogā.

Jāpiebilst, ka dažas ProLegis aktivitātes vērstas arī uz pasniedzējiem. Pēc piedalīšanās starptautiskajās pasniedzēju apmācībās (ToT) un izmantojot "mācīties salīdzinot" pieeju, tiem būs iespēja turpināt projekta rezultātus un vadīt seminārus/darba grupas/apmācības ārpus projekta. Turklāt ProLegis pasniedzēji tiks mudināti sadarboties ar nacionālajām un starptautiskajām organizācijām, kas apņēmušās nodrošināt publiskās pārvaldes sektora darbinieku padziļinātu atpmācību un tālākizglītību.

ProLegis sasniegtais nodrošinās tūlītējus tiešus un netiešus rezultātus. Projekta rezultāti noteikti palīdzēs efektīvi īstenot un piemērot datu aizsardzības reformu. Turklāt izvēlētajām ProLegis mērķgrupām būs tiesības veikt monitoringu par to, kā jaunie noteikumi tiek ievēroti un pielietoti darba vidē, un novērst jebkādas novirzes. Mērķa grupu prasmju un zināšanu uzlabojums veicinās datu aizsardzības reformas konsekventu un saskaņotu īstenošanu.

Share This

 

Šīs publikācijas saturs atspoguļo tikai autora viedokli un ir tikai viņa/-as atbildībā. Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par tās saturā esošās informācijas izmantošanu.

Šī publikācija tika finansēta no Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" (2014.-2020.).


Visas tiesības aizsargātas.

 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok