FAILU PĀRVALDĪTĀJA LAUKS

Pieeja atļauta tikai reģistrētiem lietotājiem.

Iepriekšminēto ProLegis izvirzīto mērķu sasniegšanā nepieciešama augsta līmeņa kompetence ne tikai personas datu aizsardzības jomā, bet arī valsts pārvaldes un vietējās pārvaldības jomā. Tādējādi, lai nodrošinātu mērķa grupām vajadzīgās prasmes un zināšanas, ProLegis struktūra ir loģiska un saskaņota. Tāpēc:

1lai sasniegtu savus mērķus, ProLegis ievēro šādu algoritmu

2aptauja par pakalpojumiem, ko iedzīvotājiem piedāvā vietējās pašvaldības ES;

3izstrādāt padziļinātus un profesionālus mācību materiālus;

4izstrādāt apmācību metodoloģiju, kas pielāgota mērķa grupu darbam un iepriekš uzkrātajai pieredzei;

5izstrādāt apmācības materiālu moduļu interaktīvas un dinamiskas prezentācijas un iepazīstināt konsorcija ekspertus ar tām treneru apmācības laikā

6kā alternatīvu un papildinošu mācību avotu, izstrādāt un uzsākt e-mācību platformu, kas ļauj mērķgrupām pašām sevi izglītot neatkarīgi no viņu individuālā grafika un atrašanās vietas;

7noorganizēt nacionālos seminārus zināšanu nodošanai noteiktajām mērķa grupām;

8nodrošināt projekta rezultātu plašu redzamību.

Share This

 

Šīs publikācijas saturs atspoguļo tikai autora viedokli un ir tikai viņa/-as atbildībā. Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par tās saturā esošās informācijas izmantošanu.

Šī publikācija tika finansēta no Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" (2014.-2020.).


Visas tiesības aizsargātas.

 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok