FAILU PĀRVALDĪTĀJA LAUKS

Pieeja atļauta tikai reģistrētiem lietotājiem.

ProLegis konsorciju veido 6 partneri no 6 dalībvalstīm, kas viens otru papildina ar kompetenci dažādās jomās - juridiskie pētījumi, datu aizsardzība, privātums, publiskā pārvalde un izglītība . Partnerība apvieno dažādus organizāciju veidus - universitātes, pētījumu centrus, mazu uzņēmumu un pašvaldību asociāciju. LIF kā koordinators uzaicināja visus partnerus, balstoties uz to kompetenci un pieredzi savās jomā. Apvienojot katra partnera pārstāvētos plašos tīklus, tiek nodrošināta plaša mērķgrupu iesaiste ProLegis aktivitātēs.

  LIFir ieguvis Kvalitātes Vadības Sistēmu ISO 9001:2008 un ISO/IEC 27001:2013 sertifikātus. Fonds ir veiksmīgi īstenojis vairāk nekā 90 dažādu programmu finansētus nacionālus un starptautiskus  projektus. LIF komandu veido pieredzējuši un zināmi Bulgārijas datu aizsardzības eksperti.  Kvalificētā komanda nodrošinās ProLegis aktivitāšu raitu un kvalitatīvu izpildi./span>
 
   
    VICESSE ir privāta bezpeļņas pētniecības organizācija, kas koncentrējas uz plaša spektra drošības jautājumu analīzi plašākā sabiedrības kontekstā. Ar daudznozaru speciālistu komandu, kas ietver pieredzējušus pētniekus un privātuma un datu aizsardzības ekspertus, tā sniegs savu ieguldījumu projekta aktivitāšu un rezultātu kvalitātē.
 
   
    LPS ir biedrība, kas apvieno visas Latvijas pašvaldības. Aizstāvot vietējo pašvaldību intereses, LPS pievienojas projektam ar mērķi veicināt jaunā GDPR regulējuma piemērošanu pašvaldībās. Izmantojot savu pašvaldību tīklu, LPS sniegs pievienotu vērtību projekta aktivitātēm un palīdzēs izstrādāt efektīvu risinājumu šīs mērķa grupas sasniegšanai.
 
   
    SMA izceļas ar plašu izstrādāto inovatīvo risinājumu un pakalpojumu klāstu, izmantojot jaunākās tehnoloģijas.  Ņemot vērā  pieredzi  ar inovatīvu lietotņu radīšanu un labās prakses pārzināšanu attiecīgajās tehnoloģiskajās jomās, SMA iesaistīsies e-mācību platformas izveidē, lai nodrošinātu labāko un ilgtspējīgāko produktu ProLegis projektam.
 
   
    SNSPA un tā Publiskās pārvaldes fakultāte atbalstīs projekta aktivitātes kā viens no nozīmīgākajiem pārvaldības pētījumu centriem Dienvidaustrumeiropā. Fakultātē strādā visaugstākā līmeņa Eiropas studiju, politisko zinātņu un publiskās pārvaldes eksperti, tā piedāvā pastāvīgu atbalstu un politikas konsultācijas reģionālajiem pārstāvjiem, tai skaitā no Rietumbalkānu, Austrumeiropas un NVS valstīm. 
 
   
   

UNIBA ienāk ProLegis konsorcijā ar savu Mākslas fakultāti, kas zināma kā viena no nozīmīgākajām mācību un pētniecības iestādēm Slovākijā. Tās ekspertiem ir liela pētniecības kapacitāte un projektu pieredze.

Share This

 

Šīs publikācijas saturs atspoguļo tikai autora viedokli un ir tikai viņa/-as atbildībā. Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par tās saturā esošās informācijas izmantošanu.

Šī publikācija tika finansēta no Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" (2014.-2020.).


Visas tiesības aizsargātas.

 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok