File Manager area

Access is allowed only to registered users.

În ultimii douăzeci de ani, protecția datelor cu caracter personal a devenit unul dintre drepturile fundamentale ale omului. Recenta reformă paneuropeană privind protecția datelor cu caracter personal vine să contribuie la Strategia Uniunii Europene pentru dezvoltarea și asigurarea economiei bazate pe date digitale. În acest scop, a fost adoptat un pachet de măsuri legislative considerabile, crucial fiind Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul UE 2016/679). Regulamentul a intrat în vigoare la 24 mai 2016 și se aplică începând cu 25 mai 2018. În această perioadă de tranziție, mediul de afaceri și autoritățile publice trebuie să se pregătească pentru punerea în aplicare a noilor dispoziții. Pe măsură ce se apropie 2018, necesitatea de a aduce aceste sectoare în conformitate cu noile norme este în creștere.

O caracteristică comună pentru toate autoritățile publice din Uniunea Europeană este capacitatea limitată de a face față provocărilor reprezentate de epoca digitală. Una dintre cele mai vulnerabile autorități publice sunt cele locale, expuse atacurilor cibernetice continue și vulnerabile să ofere acces neautorizat la datele cu caracter personal. În anul 2016 au existat numeroase incidente de acest fel, în Dettlebach (Germania), Ooststellingwerf, Weststellingwerf și Opsterland (Olanda). Aceasta ilustrează capacitatea generală tehnică și administrativă scăzută a autorităților publice locale.

Cercetarea realizată în cadrul parteneriatului ProLegis arată că nu toate autoritățile publice locale au început aplicarea noilor prevederi ale Regulamentului UE 2016/679. Consilierii juridici angajați de aceste instituții nu devin experți în domeniul protecției datelor cu caracter personal. În același timp, multe state membre nu intenționează să desfășoare activități de formare privind reforma protecției datelor destinate angajaților autorităților publice locale (de ex. programul anual de formare al Comisiei bulgare pentru protecția datelor cu caracter personal s-a adresat în anul 2016 numai angajaților din ministere) .

Mai mult, în cazul în care sunt disponibile informații privind reforma protecției datelor, acestea se prezintă sub formă de broșuri sau alte materiale informative și nu se oferă instruire de specialitate (de exemplu, Grecia). Există, însă, peste 30 000 de autorități publice locale în Uniunea Europeană. Activitățile zilnice ale autorităților publice locale ca operatori de date cu caracter personal presupun o interacțiunea constantă și prelucrarea datelor cu caracter personal. Prin urmare, acești actori trebuie să fie conștienți și pregătiți să ofere o protecție adecvată datelor cu caracter personal pentru a asigura cetățenilor respectarea dreptului lor fundamental la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal. Toate aceste aspecte necesită acțiuni imediate menite să îmbunătățească înțelegerea autorităților publice locale în ceea ce privește noile lor obligații și măsurile necesare pentru a le pune în aplicare. Mai mult, este necesară dezvoltarea cunoștințelor personalului administrativ direct implicat în prelucrarea datelor cu caracter personal.

ProLegis ia în considerare toate aceste probleme și formulează următoarele obiective:

1Să prezine angajaților autorităților administrației publice locale prevederile Reformei europene de protecție a datelor și în mod special, ale Regulamentului UE 2016/679 pentru a-i sprijini să-și îndeplinească obligațiile de serviciu în mod legal, respectând drepturile fundamentale ale omului

2Să elaboreze materiale de instruire specifice și o metodologie de formare adaptată nevoilor angajaților autorităților administrației publice locale

3Τ Să formeze cel puțin doi formatori pentru fiecare țară parteneră pentru redactarea materialelor de instruire

4Să formeze cel puțin 200 de ofițeri pentru protecția datelor angajați ai autorităților publice locale din țările partenere în domeniile prevăzute de Regulamentul UE 2016/679 pentru exercitarea funcțiilor și responsabilităților de serviciu

5Să lanseze platforma e-learning care să permită actorilor interesați să elaboreze materiale de instruire sub forma unor module online

6Să lanseze platforma e-learning oferind astfel actorilor interesați accesul la materialele de formare sub forma modulelor online

Pentru a îndeplini obiectivele înscrise în proiect, ProLegis se adresează:

1Angajaților autorităților publice locale.Parteneriatul ProLegis a ales acest grup țintă având în vedere două aspecte majore. Autoritățile publice locale oferă servicii de bază cetățenilor în ceea ce privește asistența socială, transportul, poliția, asistența medicală, educația etc. Furnizarea tuturor acestor servicii implică prelucrarea constantă a datelor cu caracter personal, inclusiv a datelor personale sensibile. În calitate de organisme publice, autoritățile publice locale trebuie să fie un exemplu pentru sectorul privat, asigurând astfel un înalt nivel de încredere, securitate și expertiză. Cetățenii trebuie să aibă încredere în autoritățile publice că datele lor personale sunt tratate în mod legal, în conformitate cu reforma privind protecția datelor. Prin urmare, ProLegis are ca scop educarea personalului autorităților publice locale, implicat în prelucrarea datelor cu caracter personal și pregătirea acestora pentru noile lor responsabilități și obligații în cadrul aplicării Regulamentului UE 2016/679.

2Formatorii.Acest grup țintă este ales pentru a permite desfășurarea workshopurilor naționale. Prin implicarea formatorilor în subiectele ProLegis, proiectul va asigura furnizarea continuă de cursuri de înaltă calitate adaptate grupurilor țintă identificate.

Cu activitățile preconizate, ProLegis se străduiește să contribuie la aplicarea generală a Regulamentului UE 2016/679 și să îndeplinească obiectivele identificate. Prin urmare, ProLegis va organiza workshopuri față în față, precum și un curs de învățare online. Metoda e-learning a fost recunoscută ca o abordare inovatoare și eficientă care reconciliază instruirile cu cerințele vieții profesionale și de familie.

Aceste activități urmăresc pregătirea angajaților autorităților publice locale și viitorilor ofițeri însărcinați cu protecția datelor - grupul țintă general al acestui proiect.

Share This

 

The content of this website represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

The development of this website was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).


All Rights Reserved.

 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok