File Manager area

Access is allowed only to registered users.

 • ProLegis
  ProLegis

  je nastavený tak, aby prispel k bezproblémovej a súdržnej aplikácii Všeobecnej úpravy ochrany údajov (GDPR) na Európskej úrovni, pretože prostredníctvom projektu získajú vybrané cieľové skupiny zjednotenú interpretáciu súvisiacich legislatívnych pravidiel.

 • ProLegis
  ProLegis

  zvýši dôveru občanov EÚ vo vzťahu k iniciatívam EÚ, pretože zamestnanci lokálnych verejných autorít budú nakladať s osobnými údajmi v zákonných medziach a s rešpektom voči základným právam.

Custom

AKTIVITY:

Aktivity, ktoré budú realizované v rámci projektu za účelom dosiahnutia stanovených cieľov, sú:

 • Prieskum ProLegis
 • Návrh upravených tréningových materiálov a upravenej tréningovej metodológie
 • Návrh a zverejnenie e-Learningovej platformy
 • Workshop: Tréning trénerov (ToT)
 • Národné tréningy v každej partnerskej krajine
 • Diseminačné aktivity

čítaj ďalej

 • LIF
  LIF
  Bulgaria
  úspešne implementovala viac než 90 národných a medzinárodných projektov, ktoré boli financované cez rôznorodé programy. Projektový tím zahŕňa expertov v oblasti dátovej ochrany, ktorí patria medzi najskúsenejších a najuznávanejších v Bulharsku. Kapacita a skúsenosti tímu zaručia hladkú a kvalitnú implementáciu aktivít projektu ProLegis.
 • VICESSE
  VICESSE
  Austria
  Je súkromnou neziskovou výskumnou organizáciou, ktorá sa zameriava na analýzu širokého radu bezpečnostných otázok a to v širokom spoločenskom kontexte. Prostredníctvom multidisciplinárneho tímu pozostávajúceho zo skúsených výskumníkov a expertov na súkromie a dátovú ochranu prispeje k celkovej kvalite projektových aktivít a jeho výstupov.
 • LALRG
  LALRG
  Latvia
  Je to organizácia združujúca lotyšské obce. Jej cieľom je obhajoba záujmov jej členov. V projekte sa pokúsi podporiť vhodnú aplikáciu regulácie týkajúcej sa GDPR vo vzťahu k lokálnym verejným autoritám. Vďaka svojej sieti poskytne tiež pridanú hodnotu projektovým aktivitám a prispeje k návrhu účinného prístupu zameraného na oslovenie lokálnych verejných autorít.
 • SMA
  SMA
  Grécko
  vyniká v rozvoji inovácií širokého rozsahu a vo využívaní najmodernejších technológií. Zameriava sa na budovanie inovatívnych aplikácií a je oboznámená s dobrou praxou v relevantných technologických oblastiach. SMA bude začlenená do vytvárania e-Learningovej platformy, aby sa zabezpečil čo najlepší a udržateľný produkt p+B125rojektu ProLegis.
 • SNSPA
  SNSPA
  Romania
  Prostredníctvom Fakulty verejnej správy, ktorá je jedným z najvýznamnejších výskumných centier pre štúdiá spravovania v juho-východnej Európe, bude podporovať projektové aktivity. Na fakulte pôsobia top experti v oblasti európskych štúdií a fakulta poskytuje kontinuálnu podporu a poradenstvo národným i regionálnym aktérom tvorby verejných politík.
 • UNIBA
  UNIBA
  Slovenia
  vstúpila do konzorcia ProLegis prostredníctvom zapojenia Filozofickej fakulty, ktorá je uznávaná ako dôležitá vzdelávacia a výskumná inštitúcia na celoslovenskej úrovni.
  Jej experti disponujú príslušnou výskumnou kapacitou aj požadovanými projektovými skúsenosťami.

Share This

 

The content of this website represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

The development of this website was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).


All Rights Reserved.

 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok